Accueil » Onjam-piainana » Asa fikarohana – Mahavelona ny fanodinana kankana ho zezika
Onjam-piainana

Asa fikarohana – Mahavelona ny fanodinana kankana ho zezika

Mihamahazo vahana ny asa fikarohana ataon’ny Malagasy. Tokatrano 15 izao
no mivelona amin’ny fanodinana ho zezika ny kankana, etsy Ambohimanambola.

Nanom­boka ny taona 2003 no nihanahazo vahana ny famokarana ny zezika kankana voalohany teto Madagasikara. Rakoto­manana Jean De Britto no niompy kankana voalohany tamin’ny taona 1997, ny taona 2003 vao nanao fikarohana ka nanofana tanora sy olona maro amin’ny famokarana zezika kankana. Nandritra izany fotoana izany dia ankohonana maro no velomin’io asa io. Isany ireo nisitraka ny fampiofanana Rakotoarison Jean Paul.
« Isany nahazo tombon­tsoa tamin’ny fanofanana izahay. Ny zezika kankana dia mety amin’ny voly rehetra. Tsy tian’ny bibikely ny vokatra avy amin’io zezika io. Ny kankana menabota no ampifangarona amin’ny zezika omby dia mahavokatra ny karazam-boly rehetra. Na voly mamody, na mandravina na mamelana dia mety aminy avokoa », hoy Rakotoarison Jean Paul. Mitombo avy roa na telo heny ny kankana rehefa ampitomboina mandritra ny iray volana. 1200 ariary ny kilaon’ny zezika raha ny ivarotana azy eny amin’ny ivon-toeran’izy ireo. Araka ny volazan’i Jean Paul hatrany, ny zezika 1 kg ka hatramin’ny 3 kg dia sahaza ho an’ny velaran-tany 10 metatra tora-droa.

Asa mahavelona
Araka ny fanazavan’i Jean Paul dia mahavelona tsara ny asa fanodinana kankana ho zezika satria efa ankohonana 15 no mivelona amin’io fanodinana ho zezika ny kankana io, amin’izao fotoana izao. « Na dia asa tsotra aza no ataonay dia azo lazaina ho mahavelona satria ankohonana maro no misitraka sy migoka ny tombontsoa azo avy aminy », hoy hatrany ny voalazan-dRakotoarisoa Jean Paul. Efa manomboka hita eny amin’ny toeram-pivarotana maro ny zezika araka ny fanazavan’ny tompon’andraikitra. Manana hetaheta sy vinavina ny hanitatra io asa io any amin’ny faritra izy ireo ao aoriana kely.

Fanomezana Rasolomahery