L'Express de Madagascar

Filazana manjo : Muriel Claudia RANDRIANARIDERA

Amin’alahelo lehibe no ampandrenesanay anareo tapaka sy namana ary havana fa nandao antsika i

Muriel Claudia RANDRIANARIDERA

ny zoma 16 martsa 2018

Hoy
Ny vadiny : Lalaina Christophe ANDRIAMAMPIANINA
Ny zanany : Jade sy Ruby ANDRIAMAMPIANINA
Ny ray aman-dreniny : Claude sy Olga RANDRIANARIDERA
Ny rafozany : Veloarisinina sy Solomalala RABEMANANORO
Ny iray tampo aminy :
– Itompokolahy Jean-Eric RANDRIANARIDERA
– Tedson Solohery RANDRIANARIDERA
Ny iray tampo amin’ny vadiny :
– Voahirana RATOVOHERISOA sy Henri MAKARISON ary ny zanany
– Faniry RABEMANANORO sy Nasolo-Valiavo ANDRIAMIHAJA ary ny zanany
– Felana ANDRIAMAMPIANINA sy Falihery RAJAOBELINA ary ny zanany
– Fetra David ANDRIAMAMPIANINA sy Rabodovolaniaina RAMAHATRA ary ny zanany
– Rabe RABEMANANORO sy Anne-Sophie HAINSSELIN ary ny zanany
– Ratia RABEMANANORO sy Sarah HUSSON ary ny zanany
Ny fianakaviana iray manontolo any Frantsa sy eto Madagasikara.

Ny razana dia ho avadika lavenona ao amin’ny Cimetière du Père Lachaise -75020 Paris izay atrehan’ny
fianakaviana akaiky ihany.

Ito no solon’ny fampandrenesana.

Miala tsiny ho an’ireo izay tsy tratra antso noho ny hafenon-drano be loatra.