Fifanolanana amin'ny CUA - Miampy indray ny fitakian'ny sendikan'ny polisy monisipaly


Mitaky ny fampiharana ny sata manokana mifehy azy eto Antananarivo ny sendikan'ny polisy monisipaly. Fitakiana manampy izay efa nanaovan'izy ireo hetsika fanairana ny kaominina Antananarivo renivohitra (CUA), tamin'ny herinandro lasa teo izany. Nampahafantarin'izy ireo omaly fa misy tombontsoa maro sy zo tokony hisitrahan'izy ireo amin'ny fanekena izany sata izany. Ao anatin'izany ny fandraisan'izy ireo ny mari-karama mifandraika amin'ny kilasy sy gradin'izy ireo. Hiato kely Nilaza ireo polisy monisipaly ireo fa efa nandalo ny filan-kevitra monisipaly sy neken'ny prefektiora hoy izy ireo. Etsy ankilany, manda ny tompon'andraikitra eo anivon'ny CUA fa tsy manaraka ny fepetra takiana io sata takian'ireo polisy monisipaly ireo. Nanao fanambaràna ny sendikan'ny polisy monisipaly eto an-drenivohitra, omaly, fa hiato kely amin'ny tolona mandritra ny fety, ho fanajana ny fetim-pirenena sy ho fiarovana ny olom-pirenena. Ao anatin'izany fahanginana izany anefa dia miandry ny valin'ny fitakiany izy ireo. « Nisafidy ny hangina aloha izahay mandritra ny fety ho fitandrovana ny fandriham-pahalemana mandritra ny fetim-pirenena. Hanao ny asanay an-tsakany sy an-davany izahay. Ao anatin'izay fahanginanay izay dia miandry ny famalian'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny kaominina Antananarivo renivohitra ny fangatahanay izahay. Raha toa ka tsy mivaly izany aorian'ny fety dia hanao hetsika mafimafy kokoa izahay », hoy i Andrian­tsoa, iray amin'ireo polisy monisipaly mpikambana ao amin'ny sandikan'ny mpiasan'ny polisy monisipaly. Fanomezana Rasolomahery
Plus récente Plus ancienne