Accueil » Onjam-piainana » Fanabeazana – Mitondra ny anjara birikiny ny Skoto
Onjam-piainana

Fanabeazana – Mitondra ny anjara birikiny ny Skoto

Mihetsika ny skoto amin’ny fitaizana sy ny fikolokoloina ny tanora ho olom-banona. Nanamafy ny filoham-paritany Analamanga atsimo fa misy  ny fepetra tsy maintsy arahina amin’izany.

Noton­tosaina tamin’ny Sabotsy lasa teo, teny amin’ny kianja maitso Antsahamanitra, ny hetsiky ny sampana Tily sy Mpanazava mikasika ny fetin’ny Soratra masina andiany faharoa, ho an’ny faritany Analamanga atsimo. Izany hetsika izany dia nialohavan’ny diabe nataon’ny Skoto manerana ny faritany Analamanga atsimo, izay ahitana fiangonana miisa 80. Niainga teo amin’ny Instat Anosy io diabe io tamin’ny 8ora maraina.
Izany no natao, dia mba hitoriana ny filazantsara amin’ny fiaraha-monina tamin’ny alàlan’ny sorabaventy. Nanao fanamiana amin’ny maha-skoto azy, ireo ankizy ireo. Nisy fifaninanana Soratra masina isan-tsampana ihany koa, tamin’io fotoana io. Ary mbola mampanantena izy ireo fa hitohy amin’ny taona ho avy ity hetsika ity.
Anisan’ny fikambanana manampy amin’ny famolavolana ny toetran’ny ankizy sy manabe azy ireo ny Skoto. « Manampy ny ankizy ho tonga olom-banona no tanjon’ny Tily, izay ao anatin’ny Skoto», hoy i Teraboly Matotra, filoham-paritany Analamanga atsimo.

Mpitari-dàlana
Misy kosa anefa ireo fepetra tsy maintsy raisina raha toa ka misy ny tsy fanarahana ny lalàna mifehy ny Tily, ary mety hiafara amin’ny fandroahana raha tsy misy fiezahana avy amin’ilay ankizy manao ny hadisoana.
Teraboly Matotra na i Raharison Rivo Mahefa, dia nanomboka teo amin’ny fahadimy taonany no niditra ho Tily. « Namporisika ahy, ho tia karokaroka sy ho tompon’ andraikitra ny nidirako tao amin’ny Tily », hoy izy. Mikolokolo ny vatana, ny saina ary ny fanahy, izany hoe ny maha-olona mihitsy no tanjon’ny Skoto. Misy koa anefa ireo olona manaratsy sy manely tsaho mikasika ny Skoto, ka nolazain’i Teraboly ny tsy fahamarinan’izany. « Lainga izany hoe mampatory ankizy anaty fasana izany izahay. Manampy azy ireo hiala amin’ny tahotra no ataonay ka ho tonga olom-pirenena vanona ».
Raha ity filoham-paritany Tily Analamanga atsimo ity, dia sady filoham- paritany no mpampianatra taranja matematika ao amin’ny sekoly tsy miankina iray. Mifameno ireto andraikitra sahaniny, satria samy misahana ny fanabeazana. Na dia any amin’ny toeram-piasana aza izy, dia miezaka ny hanoro sy hitari-dàlana ireo mpianany mandritra ny fanazavana izay ataony sy mba hampifantoka ireto farany bebe kokoa.

Helifetra Randriaminovololona