Accueil » Onjam-piainana » Fanabeazana – Fanehoana ny fahaiza-manaon’ny Malagasy
Onjam-piainana

Fanabeazana – Fanehoana ny fahaiza-manaon’ny Malagasy

Na dia vao 20 taona monja aza i Karen, dia efa manana ny heviny sy vonona handranto fahalalana mikasika ny harena an-kibon’ny tany.

Tovovavy tsotra sy tia karokaroka i Razafy Karen Marie na i Karen. Mpianatra taona fahatelo mandalina ny « Industries chimiques minières pétrolières», eny amin’ny Institut Supérieur Polytechnique de Madagascar eny Antsobolo.
Fony mbola teny amin’ny ambaratonga faharoa izy dia efa nanana eritreritra ny ho tonga Injeniera misahana ny akoran-javatra. Ny taona 2013 no nahazoany ny mari-pahaizana bakalorea, sokajy C. Niditra avy hatrany tao amin’io sekoly ambony io izy, ary nanaraka ny lalam-piofanana mifanandrify amin’izato nofinofiny.
Anatin’ny fandaharam-pianaran’izy ireo ny fikarohana mba hanatanterahana vina iray isan-taona mifanaraka amin’ny lalam-piofanana. Mizara sokajy ireo mpianatra ka mpianatra
4 na 5 no mivondrona anaty sokajy iray.
Ny fanomezan-danja ny fako azo avy amin’ny plastika no nimasoan’ny sokajy nisy an’i Karen. « Azo atao tsara ny mitrandraka ny fako plastika ho tonga zavatra azo ampiasaina, hanasoa ny mpiara-belona », hoy izy. Ny fanodinana ireny tavoahangy plastika ho tonga tara sy
ahazoana vaingam-bato no vina notontosain’izy ireo.

Tia fikarohana
Miainga amin’ny fandoroana ny tavoahangy plastika izy ireo. Apetaka amina takelan-javatra manify ary totoina amin’ny laona vato, mba ahazoana simenitra.
Ity farany mitambatambatra no manome ilay vaingam-bato na « pavé ».  Mavesatra kokoa ity vokatra ity oharina amin’ireo ampiasaina eto an-toerana, izany dia mba hampateza azy manoloana ireo orana sy hain’andro mifandimby.
Mahatratra hatramin’ny 30 tavoahangy plastika vao mahavita bolongam-bato iray. Roa andro kosa anefa dia efa mahazo izany fa tsy miandry fotoana ela be. Amin’ny maha-fandaharam-pianarana azy ity, dia mbola tsy fantatra ny vola mety ho lany raha atao fitadiavam-bola ity asa ity.
Ny ho lasa injenieran’ny solitany kosa amin’izao no tena imasoany fatratra ary mahazo tohana avy amin’ireo ray aman-dreniny tokoa izy eo amin’ny fianarana izay rantoviny.
Manainga ireo tanora rehetra izy mba hiezaka satria dia mahavita zavatra tsara ny Malagasy ary manana fahaiza-manao, ka tsy tokony hankinina amin’ny vahiny ireo harem-pirenena isan-karazany ananantsika, hoy hatrany izy.

Helifetra Randriaminovololona